Bàn

Bàn

Bàn

Bàn

Bàn
Bàn
0944.185.581

lucky land cuong thinh www.diaocsonganh.com

Bàn

Bàn vuông xếp
-6%

Bàn vuông xếp

MÃ: No.B001
700 x 500 x 505 mm

181.000VNĐ

192.000VNĐ

Bàn vuông cao
-7%

Bàn vuông cao

MÃ: No.B002
800x 800x 720 mm

345.000VNĐ

372.000VNĐ

Bàn chữ nhật
-2%

Bàn chữ nhật

MÃ: No.B003
700x 500x 505 mm

94.000VNĐ

96.000VNĐ

Bàn vuông
-8%

Bàn vuông

MÃ: No.B004
500x 500x 505 mm

135.000VNĐ

146.000VNĐ

Bàn tròn cao
-5%

Bàn tròn cao

MÃ: No.B005
800x 800x 720 mm

345.000VNĐ

362.000VNĐ

Bàn tròn
-18%

Bàn tròn

MÃ: No.B006
800 x 800 x 720 mm

225.000VNĐ

274.000VNĐ

Bàn Cà phê
-3%

Bàn Cà phê

MÃ: No.B008
700x 500x 505 mm

94.000VNĐ

97.000VNĐ

Bàn chữ nhật đại
-5%

Bàn chữ nhật đại

MÃ: No.B007
860x 600x 540 mm

125.000VNĐ

132.000VNĐ

Bàn nhựa chữ nhật
-2%

Bàn nhựa chữ nhật

MÃ: No.B009
700 x 500 x 505 mm

95.000VNĐ

97.000VNĐ

0944.185.581
  • Mr.Học 0944 185 581
Gọi điện SMS Chỉ Đường