Ngành nhựa cần nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại

Ngành nhựa cần nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại

Ngành nhựa cần nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại

Ngành nhựa cần nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại

Ngành nhựa cần nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại
Ngành nhựa cần nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại
0944.185.581

Tin tức

Ngành nhựa cần nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại

13-05-2019 08:53:49 AM - 11

Xây dựng mục tiêu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác thông tin xúc tiến thương mại trong các lĩnh vực nhựa gia dụng và hàng tiêu dụng thông qua đổi mới về mô hình, phương thức, cơ chế tài chính thực hiện thông tin xúc tiến thương mại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng nguồn thông tin xúc tiến thương mại đáp ứng yêu cầu của sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác thông tin xúc tiến thương mại; huy động tối đa các nguồn lực, trong đó ưu tiên các nguồn lực ngoài Nhà nước để phục vụ hoạt động thông tin xúc tiến thương mại.

Nhiệm vụ, giải pháp hoạt động

1. Đổi mới phương thức thực hiện thông tin xúc tiến thương mại

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu xúc tiến thương mại quốc gia trên cơ sở xây mới và kết nối, chiết xuất thông tin từ các hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan hiện hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức kinh tế và thương nhân nước ngoài... trong việc tiếp cận, khai thác. Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy mạnh hoạt động thu thập, trao đổi, mua bán thông tin xúc tiến thương mại từ các tổ chức kinh tế, thương mại và chuyên ngành xúc tiến thương mại trong nước và ngoài nước để cập nhật vào cơ sở dữ liệu xúc tiến thương mại quốc giaXây dựng các báo cáo chuyên đề xúc tiến thương mại đối với từng thị trường, ngành hàng, sản phẩm để cung cấp cho các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và đối tác trong và ngoài nước. Đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác thông tin xúc tiến thương mại; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng phần mềm thu thập, xử lý thông tin xúc tiến thương mại, hệ thống đào tạo trực tuyến theo quy định của pháp luật hiện hành...

Hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2019

5. Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ công tác thông tin xúc tiến thương mại

Xây dựng phương án liên kết giữa cơ quan xúc tiến thương mại Trung ương và địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp trong thu thập, lưu trữ, cung cấp thông tin xúc tiến thương mại...

Kinh phí thực hiện Đề án được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước; đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn xã hội hoá và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Đề xuất các nội dung hoạt động nhằm góp phần nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại, phối hợp với Bộ Công Thương trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả đồng thời cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Ghenhua.com

 

Các tin khác

0944.185.581
  •  dautunhadat84@gmail.com Mr.Vương 0944 185 581
Gọi điện SMS Chỉ Đường